Tele2 Seriaal

Tele2 seriaal on meelelahutusliku advertisement-reklaami zhanris loodud järjelugu noortest Eesti inimestest, nende rõõmudest ja muredest, nende suhetest ja suhtumistest. Seriaalikangelased on ühest küljest meile kõigile tuttavad, esindades üldistatult karaktereid, keda võime kohata ka oma sõpraderingis. Teiselt poolt on igas tegelases midagi ainult talle omast, mis tekitab huvi iga järgmise episoodi ja seriaali suhtes tervikuna.

Tele2 tooted ja teenused sobivad sellesse mikromaailma suurepäraselt nii draamade käivitaja kui ka lahenduse-lõpetuse rolli. Sest suhetemaailmas ja suhtlemises edukas olemine nõuab ka kursisolemist kommunikatsiooni valdkonna ja selle võimalustega.