Õhtuleht – 6 korda nädalas

Õhtulehe klippidele polegi väga midagi lisada. Üsna nappide vahenditega vormistatud lihtsa idee puhul oli kõige olulisem kontrollida kogu klipi tonaaalsust.

Voodistseenidel ja veidi nihkes nabaalustel naljadel on kalduvus kiskuda groteski ja mõjuda teinekord negatiivselt. Meile endile tundub, et seekord õnnestus teemast välja võtta ainult postiivsed emotsioonid ja Õhtuleht tuletas end laiale lugejaskonnale meelde toreda seltsilise ja meelelahutajana.