Kõrgem Sõjakool 2016

Kõrgema Sõjakooli kampaania kutsus noori mehi ja naisi
Sõjakooli kandideerima ning tutvustas neile ohvitseri elukutse väärtustemaailma.
Lakoonilised visuaalsed kompositsioonid toetasid otseselt tekstisõnumi loogikat.

ksk_1

ksk_2

ksk_3

ksk_4