Eesti Kindlusseltside Liit

Eesti Kindlustusseltside Liidu kampaania kutsub inimesi üles
kaitsma ennast ja oma peret õnnetustega kaasneva rahalise kahju ja kitsikuse eest.