Eesti Kindlustusseltside Liit

Sinu töö on hoolitseda oma lähedaste eest, kuid kes hoolitseb hoolitseja eest? Õnnetusjuhtumikindlustus võimaldab katta väljaminekuid kui inimene saab vigastada, jääb töövõimetuks või saab püsiva puude. Hoolitsesime selle eest, et sõna leviks, inimesed saaksid teadlikuks ja juhusele ei jääks võimalust!

  • Klient :Eesti Kindlustusseltside Liit